PRIVACY VERKLARING COMBAT CLINICS ALGEMEEN.

Bij Combat Clinics verwerken we gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, te weten de organisatie van vechtsport workshops. Maar je kan ervan op aan dat we altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om zullen gaan. Wij dragen er goed zorg voor en bewaren ze veilig. We vertellen je graag wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben. Als je na het lezen van onze privacyverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.
Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 11-07-2021

WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (persoons)gegevens die wij verwerken van het bedrijf of de instelling en de contactpersoon.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ? 

  • NAW-gegevens van de school of organisatie
  • Klassenlijsten met voor- en achternamen en leerling nummer
  • Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer) van de contactpersoon
  • Functienaam
  • Betalingsgegevens van de school. Denk daarbij aan CJP-nummer, rekeningnummer enzovoorts.

Online gegevens die we verzamelen (cookies):

  • Analytische cookies, we analyseren daarmee gedrag van bezoekers op onze website. Hiermee verbeteren we de website.
  • Advertentie cookies, deze cookies gebruiken we om op maat gemaakte aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld via sociale media.
  • We plaatsen geen cookies van derden.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Combat Clinics heeft uw gegevens nodig om te weten met wie wij contact hebben, hoe we u of het bedrijf kunnen bereiken en welk bedrijf het is. Wij bewaren de gegevens van onze workshops alleen voor noodzakelijke doeleinden.

WAAR BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken onze eigen administratie (Word, Excel). Uiteraard dragen we goed zorg voor opslag en gegevensoverdracht. Uw gegevens worden bewaard om eventuele nieuwe workshops te kunnen organiseren bij uw bedrijf. Wij bewaren alleen de naam, functie en contactgegevens van contactpersonen van de school. Daarnaast bewaren we alle gegevens van het evenement zelf, hier kan (wanneer dit iemand anders is geweest dan de contactpersoon) ook een naam en telefoonnummer van een locatiecontact tussen staan. Deze gegevens worden bewaard zolang Combat Clinics bestaat, tenzij u verzoekt uw gegevens te verwijderen. Zie ook hieronder.

WAT ZIJN DE RECHTEN DIE JIJ KUNT UITOEFENEN MET BETREKKING TOT JOUW GEGEVENS? RECHT OP INZAGE

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen door contact met ons op te nemen via het contactformulier en hier expliciet om te verzoeken. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

RECHT OP INFORMATIE

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dat kader hebben wij middels deze privacyverklaring getracht jou uitgebreid te informeren welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

RECHT OP CORRECTIE

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 en grotendeels zelf doen via je portal omgeving en/of de Combat Brothers app.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

Als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken heb jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

RECHT OP DATAPORTABILITEIT

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreft de volgende gegevens: naam, email, telefoon, inschrijfdatum, startdatum, einddatum, actieve producten, dagen geleden laatste deelname, percentage verloop opkomst, coach, registratienummer, betaalmethode, status, balans, vernieuwdatum en korting. Wij kunnen je deze gegevens aanleveren in een CSV/Excel bestandsformaat.

RECHT OP BEPERKING

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen c.q. je account te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wil je zo’n verzoek indienen, neem dan contact met ons op en vul het contactformulier in. Let op: als je je uitschrijft als lid van Combat Brothers dan halen we ook je gegevens uit ons systeem (vanaf datum einde contract). Je hoeft hiervoor dus geen verzoek tot verwijdering in te dienen. Dit gaat al automatisch.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact met ons op via het klachtenformulier. Je klacht wordt dan met spoed door ons behandeld. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

HEB JE NOG VRAGEN?

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben over de wijze waarop Combat Clinics met (jouw) persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We helpen je graag.